Install Theme

Your web-browser is very outdated, and as such, this website may not display properly. Please consider upgrading to a modern, faster and more secure browser. Click here to do so.

Teatergalleriet

Ett rum för samtidskonsten inom Uppsala stadsteaters väggar.

Posts tagged teatergalleriet

Nov 28 '11

Mattias Bäcklin visar teckningar på Teatergalleriet 3/12 2011 – 7/1 2012.

Man kan beskriva Mattias Bäcklin som passionerad ornitolog, men också som en graffitimålare och streetdansare. Att han inte väljer sida kommer klart till uttryck i hans konst där han alltid står med ett ben i den urbana miljön och har det andra fast förankrat i naturens mylla.

När fåglarna uppenbarar sig i Mattias Bäcklins konst är de noggrant avbildade med ornitologens öga för exakthet, även om muterade artformer förekommer. Sammanhanget däremot är surrealistiskt, ödesmättat på gränsen till dystopiskt. Vi möter ett landskap där skog och stad möts i en långsam men inte desto mindre omskakande sammandrabbning. Vi ser små självmordsfåglar som vänder näbben neråt backen och sedan tar högsta fart. Vi ser fåglar begravda i håligheter under jorden, som ligger i någon sorts oviss väntan, medan landskapet förändrar sig där ovanför.

Vid sidan av fåglarna och andra djur finns insekterna. Ofta skildrade när de är i människans våld – utlämnade åt barnets sadism eller vetenskapligt sanktionerat nålspetsade i långa rader. Insekterna är insamlade och noggrant kategoriserade, men tittar man en gång till ser man att det rör sig om samlingar i totalt förfall. En obönhörlig biologisk process håller på att förvandla forskningsmaterialet till grått pulver.

Mattias Bäcklins inspirerade penna undersöker insektsamlandet och ornitologins discipliner och visar oss inte bara på fåglars och insekters hotade tillvaro i en föränderlig miljö, utan också på våra energiska och en smula desperata försök att komma nära, behärska och förstå naturen. Naturen svarar så klart med att visa upp sig som både absurd och magisk, så även staden. Naturens, likväl som den moderna stadens, utvecklingsfaser har, i Mattias Bäcklins konst, för länge sedan slitit sig från människans kontroll och visar på egna oväntade riktningar och val.

 

Kom på vernissage och träffa konstnären lördagen den 3/12 kl 13-15

Sep 19 '11
Apr 12 '11

En fantastisk utställning som går att uppleva i Teatergalleriet till den 14 maj.

Marja-Leena Sillanpää - Dödgrävaren lokaliserar de döda

Sep 14 '10

Vernissage på kulturnatten.

Nov 13 '09

Makode Linde visar Afromantics på Teatergalleriet 21/11 2009 - 3/1 2010.

Makode Linde - Afromantics

Ryska gummor, dalahästar, My Little Pony, Mozarts byst… Vi känner alla igen dem, de massproducerade små figurerna, som man för en låg penning kan få med sig hem som ett minne av en plats, en idol eller en händelse.

Med en bedrägligt humoristisk lätthet manipulerar Makode Linde i sitt arbete Afromantics de västerländska föreställningarna om den goda människan och det goda livet i korsning med den exotiserade synen på den andre. En hel armé av små mutationer formas som demonstrerar ett totalt romantiserat synsätt på den del av den västerländska historien som karakteriseras av våld, slaveri och rasism.

Makode Linde är född 1981 i Stockholm och är utbildad på School of Audio Engineering, California College of Art, Konstfack och just nu Kungliga Konsthögskolan.

Kom och träffa konstnären på öppningen kl 13-15 lördagen 21/11.

Se mer på Makode Lindes hemsida