Install Theme

Your web-browser is very outdated, and as such, this website may not display properly. Please consider upgrading to a modern, faster and more secure browser. Click here to do so.

Teatergalleriet

Ett rum för samtidskonsten inom Uppsala stadsteaters väggar.

Posts tagged konst

Oct 20 '10

Juan Pedro Fabra Guemberena visar Ted Danson och P.M.C. på Teatergalleriet i Uppsala 23/10 - 20/11 2010.

Juan Pedro Fabra Guemberena har länge intresserat sig för kriget och det militära - kriget som evig mänsklig aktivitet och dess psykologiska, fysiska och historiska arena. Och kanske speciellt den fascination vi kollektivt bär med oss inför kriget som kan få oss både att vilja förtränga det helt eller tvångsmässigt reproducera dess bilder. Juan Pedro Fabra Guemberena är i grunden målare och hans konstnärskap har rört sig runt bilden och dess estetik, även om han redan på Konsthögskolan böt ut penslarna mot fotografi och video. På Teatergalleriet utvidgar han bildbegreppet ytterligare. De två verk vi här får uppleva, uppspelade efter varandra i en loop, målar fram sina budskap med frånvaro och dekonstruktion av det visuella.

I Ted Danson får vi se en bit av filmen Rädda menige Ryan med ett nedladdningsfel, som på ett märkligt måleriskt sätt får filmsekvensernas scenerier att brytas ned i små delar och kombineras om i sjok till en på samma gång förvirrande som talande poetisk mardröm.

I verket P.M.C. försvinner bilden helt och ett ljudspår tar vid. Det är en autentisk ljudupptagning av en dialog mellan två krypskyttar från det amerikanska privata militärföretaget Blackwater under en eldstrid där civila irakier skjuts ihjäl på löpande band. Egentligen är det två ljudspår vi hör sammansatt till ett. Konstnären har lagt till en musikslinga, som på ett märkvärdigt och lite tillskruvat sätt vill försöka föra in oss i filmens fiktiva värld igen.

Genom att föra samman dessa två verk dras vi in i en historia där vi förs fram och tillbaka mellan fiktion och dokumentär med överlappande och suddiga gränsdragningar och där vi inte kan slå oss till ro med att kulsprutornas smatter är just en dramatiserande ljudeffekt och inget annat.

 

Kom och träffa konstnären på öppningen av utställningen den 23/10 kl 13-15.

Jan 9 '10

Vernissage 9/1, Mari Kretz - Ta Kymatika

Jan 5 '10

Mari Kretz visar sitt audiovisuella verk Ta Kymatika på Teatergalleriet 9/1 - 6/2 2010.

I verket Ta Kymatika får vi möta ohörbara ljud och signaler från skadade organ i människokroppen. Tre bord med vattenfyllda kopparkar istället för bordsskivor förmedlar dessa ljud, som har förstärkts, men uppfattas som lågmälda, när de spelas upp i vattnet. Ljud av olika våglängder bildar ljudvågor på vattenytan som reflekteras och skapar varierande mönster. Mönstren växer fram från små ansamlingar av vågformationer för att sedan expandera i storlek. Till slut upptar vågformerna hela vattenytan och drar sig sedan tillbaka.

Trauman från övergrepp, krig, tortyr etc lagras i kroppen och ger inre skador vi inte uppfattar i mötet med andra människor. Borden samlar, filtrerar och överför det som inte kan uttryckas med ord.

Ta Kymatika ingår i en serie ljudverk som bygger på inspelningar av ljud och signaler från människokroppen och som genomfördes i samarbete med Dundee University i Skottland och Danderyds Sjukhus. På Teatergalleriet visas också det nya verket Tårpölar på hög, samt en serie teckningar.

Mari Kretz arbetar med akustisk och visuell konst. Hon tog sin MFA examen vid Umeå Konsthögskola 1997. Mari har varit initiativtagare och konstnärlig ledare för ett flertal konstprojekt såsom Larm ljudfestival, a window for you, The Detective Bureau Kretz & Johansen och hon är aktiv vid EMS (Institute for Electroacoustic Music in Sweden) och medlem i Fylkingen och SEAMS. Parallellt med ljudskapandet arbetar Mari Kretz även med teckning.

Kom och träffa konstnären på öppningen kl 13-15 lördagen 9/1 2010.

Mari Kretz hemsida: www.marikretz.se

Nov 13 '09

Makode Linde visar Afromantics på Teatergalleriet 21/11 2009 - 3/1 2010.

Makode Linde - Afromantics

Ryska gummor, dalahästar, My Little Pony, Mozarts byst… Vi känner alla igen dem, de massproducerade små figurerna, som man för en låg penning kan få med sig hem som ett minne av en plats, en idol eller en händelse.

Med en bedrägligt humoristisk lätthet manipulerar Makode Linde i sitt arbete Afromantics de västerländska föreställningarna om den goda människan och det goda livet i korsning med den exotiserade synen på den andre. En hel armé av små mutationer formas som demonstrerar ett totalt romantiserat synsätt på den del av den västerländska historien som karakteriseras av våld, slaveri och rasism.

Makode Linde är född 1981 i Stockholm och är utbildad på School of Audio Engineering, California College of Art, Konstfack och just nu Kungliga Konsthögskolan.

Kom och träffa konstnären på öppningen kl 13-15 lördagen 21/11.

Se mer på Makode Lindes hemsida