Install Theme

Your web-browser is very outdated, and as such, this website may not display properly. Please consider upgrading to a modern, faster and more secure browser. Click here to do so.

Teatergalleriet

Ett rum för samtidskonsten inom Uppsala stadsteaters väggar.
Jan 16 '12
Dec 19 '11
Dec 6 '11
Dec 2 '11
Nov 28 '11

Mattias Bäcklin visar teckningar på Teatergalleriet 3/12 2011 – 7/1 2012.

Man kan beskriva Mattias Bäcklin som passionerad ornitolog, men också som en graffitimålare och streetdansare. Att han inte väljer sida kommer klart till uttryck i hans konst där han alltid står med ett ben i den urbana miljön och har det andra fast förankrat i naturens mylla.

När fåglarna uppenbarar sig i Mattias Bäcklins konst är de noggrant avbildade med ornitologens öga för exakthet, även om muterade artformer förekommer. Sammanhanget däremot är surrealistiskt, ödesmättat på gränsen till dystopiskt. Vi möter ett landskap där skog och stad möts i en långsam men inte desto mindre omskakande sammandrabbning. Vi ser små självmordsfåglar som vänder näbben neråt backen och sedan tar högsta fart. Vi ser fåglar begravda i håligheter under jorden, som ligger i någon sorts oviss väntan, medan landskapet förändrar sig där ovanför.

Vid sidan av fåglarna och andra djur finns insekterna. Ofta skildrade när de är i människans våld – utlämnade åt barnets sadism eller vetenskapligt sanktionerat nålspetsade i långa rader. Insekterna är insamlade och noggrant kategoriserade, men tittar man en gång till ser man att det rör sig om samlingar i totalt förfall. En obönhörlig biologisk process håller på att förvandla forskningsmaterialet till grått pulver.

Mattias Bäcklins inspirerade penna undersöker insektsamlandet och ornitologins discipliner och visar oss inte bara på fåglars och insekters hotade tillvaro i en föränderlig miljö, utan också på våra energiska och en smula desperata försök att komma nära, behärska och förstå naturen. Naturen svarar så klart med att visa upp sig som både absurd och magisk, så även staden. Naturens, likväl som den moderna stadens, utvecklingsfaser har, i Mattias Bäcklins konst, för länge sedan slitit sig från människans kontroll och visar på egna oväntade riktningar och val.

 

Kom på vernissage och träffa konstnären lördagen den 3/12 kl 13-15

Nov 28 '11
Nov 4 '11
Oct 26 '11
Oct 17 '11

Maria Nordin visar utställningen Acting Out på Teatergalleriet 22/10 – 26/11.

Med stor glädje och stolthet visar vi utställningen Acting Outav Maria Nordin. Maria Nordin, som just tilldelats Beckers konstnärsstipendium 2011, arbetar genomgående med akvarell, både i större format samt animationer, som ofta kretsar kring kroppslighet, yta och känsla.

Animationerna byggs upp genom att isolera korta klipp från spelfilmer och måla om dem på nytt, där varje filmruta blir en målning. Acting Out, eller att vara utagerande, innebär en brist på självkontroll som ofta resulterar i ett, för den sociala omgivningen, svårhanterligt beteende. Denna brist på självkontroll förstärks i animationerna genom de snabba växlingarna, från svart till vitt, av vattenfärgens flödande och animationernas loopade format. Repetitionen leder också till förskjutningar där uttrycket ändras med tiden. Den känsla som spelas upp kan gå från att uppfattas som äkta till falsk, från utagerande till mekanisk.

Med sina animationer undersöker Maria Nordin materialets förening med innehållet och låter måleriet, pappret och filmen få samspela i känsla och uttryck.

Kom och träffa konstnären på öppningen den 22/10 kl 13-15

 

Oct 17 '11
Maria Nordin

Maria Nordin